Prijava za posao

Upravljanje ljudskim resursima je veoma važan deo našeg poslovanja. Zdravstvena ustanova apoteka Cvejić u svojoj mreži od 40 ogranka upošljava150 zaposlenih farmaceuta i farmaceutskih tehničara. Njihova znanja, veštine i komeptencije su jedan od najvažnijih elemenata za uspeh i razvoj naše ustanove.

Ukoliko želite da se priključite našem timu, kontaktirjate nas kroz formular Prijavu za posao. Naša vrata su uvek otvorena za vredne, komeptentne i ambiciozne ljude koji svoju karijeru žele da započnu ili nastave u apoteci Cvejić.

Formular Prijava za posao


Diplomirani farmaceutFarmaceutski tehničarPripravnik-stažista


Posedujem licencu za rad u apotekamaNe posedujem licencu za rad u apotekama